09
Feb

By the Power of Grayskull, We Have... The Tournament!

The below text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

By the Power of Grayskull, We Have... The Tournament!

Hello He-Man, Skeletor, and Masters of the Universe fans! We are very happy to see the growing interest in Masters of the Universe: Battleground. The numerous inquiries about the game, organizing support groups, and holding tournaments fill our hearts with joy - maybe even the joy Roboto experienced when he received a bit of heart from his friends. ;-)
We decided to meet your expectations and prepare something that will make your bottom-up initiatives even more unique…

Tournament Pack

A special product in which you will find everything you need to prepare your own tournament:

Poster on which you can enter the date, time, and place of the tournament

A certificate for the winner

Prizes for the best players
2 sets of plastic mana tokens - for 4th and 3rd place

1 set of metallic-colored plastic mana tokens - for 2nd place

1 promo miniature (so far we have released He-Man with Battle Cat and Skeletor with Panthor) - for the winner

How do I get it?

1. The Tournament Pack is not an ordinary retail product - it is intended for tournament organizers. It will only be available in our online store. Create an account now!

https://archon-studio.com/shop/

2. After placing your order, mail op@motubattleground.com / michal.t@archon-studio.com - it will be reviewed by our Board Game Development Manager.

3. After a brief verification process, the organizer will receive a discount code, and after making the payment, their package will be sent.

 

He-Man/Skeletor/Hordak needs you!

Don't let anyone else decide the fate of Eternia; lead your own faction to victory! We provide all of our valiant Masters of the Universe with our full support (an example being Tournament Pack).
For tournament support, please contact op@motubattleground.commichal.t@archon-studio.com
The author of the game - Jacek Karpowicz - is available for you on our Board Game Geek forum; we also have a Discord channel if you have any additional questions.
We also notice and appreciate the activity of the various language groups on Facebook. Here are some links to them:

English-speaking group:

https://www.facebook.com/groups/motubattleground/

German-speaking group:

https://www.facebook.com/groups/motubattlegroundgermany

Greek-speaking group:

https://www.facebook.com/groups/729449564915272/

Polish-speaking groups:

https://www.facebook.com/groups/1376733856429781/

https://www.facebook.com/groups/mastersoftheuniversebattlegroundpl/

Spanish-speaking group:

https://www.facebook.com/groups/814519743040523/

 

If I missed any, let me know! :-)

Have a good journey friends, and until next time!

 

Bei der Macht von Grayskull, wir haben… das Turnier

Hallo He-Man-, Skeletor- und Masters of the Universe-Fans! Wir freuen uns sehr über das wachsende Interesse an Masters of the Universe: Battleground. Die zahlreichen Anfragen zum Spiel, die Organisation von Unterstützungsgruppen und die Durchführung von Turnieren erfüllen unsere Herzen mit Freude - vielleicht sogar mit der Freude, die Roboto empfand, als er von seinen Freunden ein Herz bekam ;-)Wir haben beschlossen, eure Erwartungen zu erfüllen und etwas vorzubereiten, das eure Fan-Initiativen noch einzigartiger machen wird ...

Turnierpaket

Ein besonderes Produkt, in dem ihr alles findet, was ihr zur Vorbereitung eines eigenen Turniers benötigt:

Ein Plakat, auf dem ihr das Datum, die Uhrzeit und den Ort des Turniers eintragen könnt

Eine Urkunde für den Sieger

Preise für die besten Spieler

2 Sätze Plastik-Mana-Marker für den 3. und 4. Platz

1 Satz metallfarbene Plastik-Mana-Marker für den 2. Platz

1 Promofigur (bisher haben wir He-Man mit Battle Cat und Skeletor mit Panthor veröffentlicht) für den Sieger

Wie bekommt ihr es?

1. Das Turnierpaket ist kein gewöhnliches Einzelhandelsprodukt. Es ist für Turnierveranstalter gedacht und wird nur in unserem Onlineshop erhältlich sein. Erstellt euch jetzt ein Konto!

https://archon-studio.com/shop/

2. Nachdem ihr eure Bestellung aufgegeben habt, müsst ihr eine E-Mail an op@motubattleground.commichal.t@archon-studio.com schicken. Sie wird von unserem Leiter der Brettspielentwicklung geprüft.

 

3. Nach einem kurzen Überprüfungsprozess erhält der Veranstalter einen Rabattcode, und nach der Zahlung wird sein Paket verschickt.

 

He-Man / Skeletor / Hordak braucht euch!

Lasst nicht zu, dass jemand anderes über das Schicksal von Eternia entscheidet. Führt eure eigene Fraktion zum Sieg! Wir bieten all unseren tapferen Masters of the Universe unsere volle Unterstützung an (ein Beispiel dafür ist das Turnierpaket).
Für Turnierunterstützung wendet euch bitte an op@motubattleground.commichal.t@archon-studio.com
Der Autor des Spiels - Jacek Karpowicz - steht euch in unserem Board Game Geek-Forum zur Verfügung. Wir haben auch einen Discord-Kanal, falls ihr weitere Fragen habt.
Wir sehen und schätzen die Aktivitäten der verschiedenen Sprachgruppen auf Facebook. Hier sind einige Links zu ihnen:

Englischsprachige Gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/motubattleground/

Deutschsprachige Gruppe:

https://www.facebook.com/groups/motubattlegroundgermany

Griechischsprachige Gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/729449564915272/

Polnischsprachige Gruppen:

https://www.facebook.com/groups/1376733856429781/

https://www.facebook.com/groups/mastersoftheuniversebattlegroundpl/

Spanischsprachige Gruppe:

https://www.facebook.com/groups/814519743040523/

 

Wenn ich Gruppen übersehen habe, lasst es mich wissen :-)

Habt eine gute Reise, Freunde, und bis zum nächsten Mal!

 

Na Potęgę Posępnego Czerepu, Turnieju Przybywaj!

Witajcie, fani He-Mana, Szkieletora i Władców Wszechświata! Z wielką dumą obserwujemy rosnące zainteresowanie tytułem “Masters of the Universe: Battleground”. Pojawiające się liczne zapytania na temat gry, organizowanie się grup sympatyków oraz przeprowadzanie turniejów napełnia nasze serca radością - może nawet taką, jakiej doznał Roboto, doświadczając dobra ze strony przyjaciół. ;-)
Postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw i przygotować coś, co uczyni Wasze oddolne inicjatywy jeszcze bardziej unikalnymi…

Pakiet Turniejowy

Specjalny produkt, w którym znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by uświetnić Wasz turniej:

Plakat, na którym wpisać można datę, godzinę i miejsce turnieju

Certyfikat dla zwycięzcy

Nagrody dla najlepszych graczy
2 zestawy plastikowych żetonów many - dla miejsc 4 i 3

1 Zestaw plastikowych żetonów many w metalicznych kolorach - dla miejsca 2

1 promocyjną figurkę (dotąd wydaliśmy He-Mana z Kotem Bojowym oraz Skeletora z Panthorem) - dla zwycięzcy

Jak go zdobyć?

1. Pakiet Turniejowy nie jest zwykłym produktem detalicznym - przeznaczony jest dla organizatorów turniejów. Dostępny będzie jedynie w naszym sklepie online. Załóż konto już teraz!

https://archon-studio.com/shop/

2. Po złożeniu zamówienia, napisz na op@motubattleground.commichal.t@archon-studio.com -  trafi ono do weryfikacji przez naszego Kierownika Rozwoju Gier Planszowych.

3. Po pozytywnej weryfikacji, organizator otrzyma kod zniżkowy, a po dokonaniu opłaty jego paczka zostanie nadana.

 

He-Man/Szkieletor/Hordak Cię potrzebuje!

Nie pozwól, by o losach Eternii zdecydował ktoś inny. Niech to Twoja frakcja będzie tą zwycięską! Wszystkim walecznym Władcom Wszechświata zapewniamy nasze wsparcie (czego znakiem jest choćby omawiany tu Pakiet Turniejowy). 
W sprawach wsparcia turniejowego właśnie, piszcie na op@motubattleground.commichal.t@archon-studio.com
Autor gry - Jacek Karpowicz - jest dla Was dostępny na forum Board Game Geek; mamy także kanał na Discordzie.
Dostrzegamy też i bardzo doceniamy aktywność na językowych grupach na Facebooku. Oto linki do nich:

Grupa anglojęzyczna:

https://www.facebook.com/groups/motubattleground/

Grupa greckojęzyczna:

https://www.facebook.com/groups/729449564915272/

Grupa hiszpańskojęzyczna:

https://www.facebook.com/groups/814519743040523/

Grupa niemieckojęzyczna:

https://www.facebook.com/groups/motubattlegroundgermany

Grupy polskojęzyczne:

https://www.facebook.com/groups/1376733856429781/

https://www.facebook.com/groups/mastersoftheuniversebattlegroundpl/

 

Jeśli jakąś pominąłem, dajcie znać! :-)

Dobrej podróży, Przyjaciele, i do następnego razu!