26
Jan

Heroes of Stretch Goals

This text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Heroes of Stretch Goals

It's been a while since the Kickstarter campaign. Now is a good time to take a look at the heroes unlocked during the campaign:

Castle - Money in a frost ring

Among the additional Castle's heroes, you will find Lord Haart, who is a real... gold digger, and Adelaide, with her unique spell Frost ring.

Necropolis - Dread Knights and Necromancy in a different way

Lord Haart again? Yeah, this guy dies pretty often. This also means that he's an expert on the same unit types as him - Dread Knights. Don't worry; unlike Tamika, he buffs their curses, not their base stats. You can also find the widely known [Sandro's other half?] - Vidomina. She, in turn, has mastered Necromancy in her own way.

Dungeon - Sorcery mastery achieved with a meteor shower

In the Dungeon, you'll find the minotaur Deemer with his unique Meteor Shower and Jeddite, who makes the most of his sorcery abilities.

Rampart - Defense and resistance experts

Rampart heroes are the masters of defense and resistance. Clancy and his Unicorns can shut those pesky wizards up, while Mephala can defend her allies like no other.

Fortress - The war hero and the basilisks specialist

Tazar is a war hero - he can defend himself well, but he also knows how to organize his equipment. Bron, on the other hand, is the best in the world at commanding the Basilisks.

Tower - Shall we enhance our might or magic?

At the Tower, you will find the female alchemists - Iona and Josephine. Do you prefer to boost the potential of magical Genies or your defensive Golems? These Ladies will give you that choice.

Greetings from Eeofol

We work tirelessly to deliver the game to you on the promised dates. At the moment, we are feeling very fiery in Eeofol.

You can send us a message at any time, and someone from our team of brave heroes will surely answer you.

Also, catch the locations where you can check the prototypes in open tests. We will announce the dates soon!

Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław
Gdynia
Łódź
Gniezno
Piła
Inowrocław
Sosnowiec
Szczecinek
Grodzisk Wielkopolski

Population of Dwarves doubles!

We’re sending out a message of love to the world and all our fans! From Lord Haart, of course. We have a new and extraordinary group of twelve experienced testers. During the next few months, multiple teams consisting of 2-4 people will test our new factions: Fortress, Rampart, Tower & the big one… Inferno. The frequency of these tests is really great so our testers will be working really hard. Just Like a Dwarf. In deepest mines. At the highest temperature… ;-)

 

 

 

Helden der Stretch Goals

Die Kickstarter-Kampagne ist schon eine Weile her. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einen Blick auf die Helden zu werfen, die während der Kampagne freigeschaltet wurden:

Schloss – Geld und ein Eisring

Zu den weiteren Helden des Schlosses gehören Lord Haart, der ein echter... Goldgräber ist, und Adelaide mit ihrem einzigartigen Zauber Eisring.

Nekropole – Todesritter und Nekromantie einmal anders

Schon wieder Lord Haart? Ja, dieser Typ stirbt ziemlich oft. Das bedeutet aber auch, dass er ein Experte für einen bestimmten Einheitentyp ist - Todesritter. Aber keine Sorge, im Gegensatz zu Tamika verstärkt er ihre Flüche, nicht ihre Basiswerte. Ihr könnt auch die weithin bekannte [Sandros andere Hälfte?] - Vidomina - finden. Sie wiederum hat die Nekromantie auf ihre eigene Art und Weise gemeistert.

Dungeon - Mit einem Meteoritenschauer zur Beherrschung der Magie

Im Dungeon trefft ihr auf den Minotaurus Deemer mit seinem einzigartigen Meteoritenschauer und auf Jeddite, der seine Magie optimal einsetzt.

Schutzwall - Verteidigungs- und Widerstandsexperten

Schutzwall-Helden sind die Meister der Verteidigung und des Widerstands. Clancy und seine Einhörner können diese lästigen Magier zum Schweigen bringen, während Mephala ihre Verbündeten wie keine andere verteidigen kann.

Festung - Der Kriegsheld und der Basilisken-Spezialist

Tazar ist ein Kriegsheld - er weiß sich zu verteidigen, aber er weiß auch, wie er seine Ausrüstung am besten organisiert. Bron hingegen ist der beste Kommandant der Welt, wenn es um die Basilisken geht.

Turm - Sollen wir unsere Macht oder unsere Magie stärken?

Im Turm findet ihr die Alchemistinnen Iona und Josephine. Wollt ihr lieber das Potenzial der magischen Dschinn oder eurer Golems stärken? Diese Damen lassen euch die Wahl.

Grüße aus Eeofol

Wir arbeiten unermüdlich daran, euch das Spiel zu den versprochenen Terminen zu liefern. Im Moment sind wir Feuer und Flamme in Eeofol.

Ihr könnt uns jederzeit eine Nachricht schicken, und jemand aus unserem Team von tapferen Helden wird euch sicher antworten.

Nachfolgend findet ihr die Orte, an denen ihr den Prototyp testen werden könnt. Wir werden die Termine bald bekannt geben!

Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław
Gdynia
Łódź
Gniezno
Piła
Inowrocław
Sosnowiec
Szczecinek
Grodzisk Wielkopolski

Die Bevölkerung der Zwerge verdoppelt sich!

Wir senden eine Botschaft der Liebe in die Welt und an alle unsere Fans! Natürlich von Lord Haart. Wir haben eine neue und außergewöhnliche Gruppe von zwölf erfahrenen Testern. In den nächsten Monaten werden mehrere Teams, bestehend aus 2-4 Personen, unsere neuen Fraktionen testen: Festung, Schutzwall, Turm und die große... Inferno. Die Anzahl dieser Test ist sehr hoch, so dass unsere Tester hart arbeiten werden. Genau wie ein Zwerg. In den tiefsten Minen. Bei höchster Temperatur... ;-)

 

 

 

Bohaterowie Stretch Goali

Od kickstarterowej kampanii minęło już trochę czasu. Nadszedł odpowiedni moment, by przyjrzeć się odblokowanym w jej trakcie bohaterom:

Zamek - pieniądze w kręgu zimna

Wśród dodatkowych bohaterów Zamku znajdziecie Lorda Haarta, który jest prawdziwym… łowcą okazji i dostarczycielem dodatkowych sztabek złota oraz Adelaide z unikalnym zaklęciem Krąg zimna.

Nekropolia - Upiorni Rycerze i Nekromancja inaczej

Znowu Lord Haart? Tak, ten gość umiera więcej niż jeden raz. I jest ekspertem od takich samych typów jak on - Upiornych Rycerzy. Bez obaw, w odróżnieniu do Tamiki, wzmacnia ich klątwy, a nie podstawowe statystyki. Jest i powszechnie znana [druga połówka Sandro?] - Vidomina. Ona, z kolei, na swój własny sposób, osiągnęła mistrzostwo w Nekromancji.

Loch - czarnoksięskie mistrzostwo w deszczu meteorytów

W Lochu znajdziecie minotaura Deemera z unikalnym Deszczem meteorytów oraz Jeddite’a, który wyciąga maksimum z czarnoksięskich zdolności.

Bastion - mistrzowie obrony i odporności

Bohaterowie Bastionu to mistrzowie obrony i odporności. Clancy i jego Jednorożce potrafią zamknąć usta czarodziejom, natomiast Mephala broni się jak nikt inny.

Cytadela - bohater wojenny i specjalista od bazyliszków

Tazar to bohater wojenny - potrafi świetnie się bronić, ale i wie jak zorganizować ekwipunek. Z kolei Bron najlepiej w świecie dowodzi Bazyliszkami.

Forteca - wzmacniamy magię czy moc?

W Fortecy znajdziemy alchemiczki - Ionę i Josephine. Wolicie wzmocnić potencjał magicznych dżinów czy defensywnych golemów? Panie dadzą Wam ten wybór.

Pozdrawiamy z Eeofolu

Bez wytchnienia pracujemy, by dostarczyć Wam grę w obiecanych terminach. W tej chwili przebywamy w ognistym Eeofolu.

W każdej chwili możecie posłać wiadomość, a ktoś z naszego zespołu dzielnych bohaterów z pewnością Wam odpowie.

Łapcie też lokacje, w których będzie można sprawdzić prototypy na otwartych testach. Terminy podamy już wkrótce!

Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław
Gdynia
Łódź
Gniezno
Piła
Inowrocław
Sosnowiec
Szczecinek
Grodzisk Wielkopolski

Populacja krasnoludów rośnie w siłę!

A na sam koniec, przesyłamy wiadomość prosto z serca (oczywiście Lorda Haarta). Powiększyliśmy nasze zasoby testerskie o dwanaście doświadczonych ekip. Podczas upływających kolejnych miesięcy testowane będą nasze nowe frakcje: Bastion, Cytadela, Forteca i długo wyczekiwane Inferno. Grupy testerskie będą sprawdzać prototypy w 2-4 osobowych zespołach. Częstotliwość testów jest bardzo zagęszczona, więc nasi testerzy będą pracować intensywnie - jak krasnoludy, w najgłębszych i najmroczniejszych otchłaniach kopalni… ;-)