12
Jul

Introducing Dungeons & Lasers VI: Caves

The below text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Your Next Adventure Is About to Begin…

We are thrilled to unveil the next chapter in the extraordinary world of Deuslair with our upcoming crowdfunding campaign: Dungeons & Lasers VI: Caves. Prepare to journey further and deeper into the mysteries of Deuslair's underground realm as we delve into the mesmerizing caves that await brave adventurers like you!

Building upon the success of our previous campaigns, Dungeons & Lasers VI promises to bring you an unparalleled modular cave terrain experience. Compatible with all other Dungeons & Lasers sets, this expansion will offer three captivating themes (and several sub-themes), and introduces innovative features such as curved walls, bridged hills, corners, among other features. Get ready to customize your dungeons with even greater versatility and bring your gaming sessions to life!

Let's take a glimpse into the captivating themes that await you:

Rocky Caves Theme

Explore Deuslair's deep, rocky caves, filled with ancient stalactites and intricate spider webs. Unveil hidden secrets in this enchanting, treacherous realm. 

Belly of the Beast Theme

Enter the insides of the beast, a labyrinth of organic corridors. Encounter parasitic beings and abominations as you unravel the secrets of Deuslair's fearsome Tarrasque, while feeling exhilaration and danger with each step.

Demonic Caves Theme

In the realm of Chaos, traverse shadowed corridors guided by flickering torches. Feel your heart race and your hair stand up on edge as you draw closer to the core of the enigmatic power behind the lurking chaotic forces.

Stay Tuned - Visit the Landing Page!

We invite you to visit our landing page and subscribe to our newsletter to stay informed about all the exciting updates regarding the Dungeons & Lasers VI: Caves crowdfunding campaign. Be among the first to embark on this thrilling new adventure and ensure you don't miss anything!

The world of Deuslair grows ever more expansive, and with Dungeons & Lasers VI: Caves, you will have the tools to create immersive and captivating environments for your tabletop adventures. Get ready to explore, fight, and uncover the untold wonders and perils that lie within Deuslair's mysterious caves.

Join us on this unforgettable journey as we venture into the depths together. The campaign is set to launch in Q4 this year, so gear up and prepare to witness the birth of a new legend in the realms of Dungeons & Lasers!

Visit our landing page and subscribe to our newsletter now to be a part of this epic adventure!


Euer nächstes Abenteuer steht kurz bevor ...

Wir freuen uns sehr, mit unserer kommenden Crowdfunding-Kampagne das nächste Kapitel in der außergewöhnlichen Welt von Deuslair aufzuschlagen: Dungeons & Lasers VI: Höhlen. Bereitet euch darauf vor, weiter und tiefer in die Geheimnisse von Deuslairs unterirdischem Reich einzutauchen. Faszinierende Höhlen warten darauf von mutigen Abenteurern wie euch erforscht zu werden!

Aufbauend auf dem Erfolg unserer früheren Kampagnen, verspricht Dungeons & Lasers VI ein unvergleichliches Erlebnis mit modularem Höhlen-Gelände. Diese Erweiterung ist mit allen anderen „Dungeons & Lasers“-Sets kompatibel und bietet drei packende Themen sowie mehrere Unterthemen. Außerdem führt sie innovative Features wie geschwungene Wände, Steinhügel, dreieckige Bodenteile und vieles mehr ein. Macht euch bereit, eure Dungeons noch vielseitiger zu gestalten und eure Spielsitzungen zum Leben zu erwecken!

Werfen wir einen Blick auf die packenden Themen, die euch erwarten:

Felsige Höhlen

Erforscht die tiefen, felsigen Höhlen von Deuslair, gefüllt mit uralten Stalaktiten und komplexen Spinnennetzen. Enthüllt verborgene Geheimnisse in diesem bezaubernden und trügerischen Reich.

Bauch der Bestie

Betretet das Innere der Bestie, ein Labyrinth aus organischen Gängen. Begegnet parasitären Wesen und Abscheulichkeiten, während ihr die Geheimnisse von Deuslairs furchterregender Tarrasque lüftet und mit jedem Schritt die Aufregung und Gefahr spürt.

Dämonische Höhlen

Im Reich des Chaos durchquert ihr düstere, von flackernden Fackeln erleuchtete Korridore. Spürt, wie euer Herz rast und sich eure Haare aufstellen, während ihr der rätselhaften Macht hinter dem lauernden Chaos näher kommt.

Bleibt auf dem Laufenden – Besucht unsere Vorschauseite!

Wir laden euch ein, unsere Vorschauseite zu besuchen und unseren Newsletter zu abonnieren, um keins der spannenden Updates zur „Dungeons & Lasers VI: Höhlen“- Crowdfunding-Kampagne zu verpassen. Gehört zu den Ersten, die sich auf dieses aufregende neue Abenteuer wagen, und verpasst nichts mehr!

Die Welt von Deuslair wird immer größer, und mit „Dungeons & Lasers VI: Höhlen“ habt ihr die Werkzeuge, um eindrucksvolle und faszinierende Umgebungen für eure Tabletop-Abenteuer zu erschaffen. Macht euch bereit, die unsagbaren Wunder und Gefahren in den geheimnisvollen Höhlen von Deuslair zu erforschen, zu bekämpfen und aufzudecken.

Begleitet uns auf dieser unvergesslichen Reise in die Tiefen dieser Welt. Die Kampagne soll im 4. Quartal dieses Jahres starten, also macht euch bereit und werdet Zeuge der Geburt einer neuen Legende in den Reichen von Dungeons & Lasers!

Besucht unsere Vorschauseite und abonniert unseren Newsletter, um Teil dieses epischen Abenteuers zu werden!


 

Twoja kolejna przygoda wkrótce się rozpocznie…

Pełni radości odsłaniamy kolejny rozdział w mrocznym świecie Deuslair - naszą nadchodzącą kampanię crowdfundingową: Dungeons & Lasers VI: Caves. Przygotuj się na podróż w dal... i w głąb - w tajemnice podziemi Deuslair, zagłębiając się w hipnotyzujące jaskinie, które czekają na odważnych poszukiwaczy przygód, takich jak Ty!

Podążając za sukcesem naszych poprzednich kampanii, Dungeons & Lasers VI gwarantuje niezrównane wrażenia płynące z modułowego terenu jaskiń. Omawiane rozszerzenie, kompatybilne ze wszystkimi innymi zestawami Dungeons & Lasers, oferuje trzy ekscytujące motywy (z podtypami) oraz wprowadza innowacyjne funkcje, takie jak zakrzywione ściany, wzgórza z mostami, narożniki. Przygotuj się na, jeszcze bardziej wszechstronne, personalizowanie swoich lochów i ożyw sesje swoich gier!

Rzućmy okiem na porywające motywy, które na Ciebie czekają:

Motyw Skalnych Jaskiń

Eksploruj głębokie, skaliste jaskinie Deuslair, pełne starożytnych stalaktytów i poplątanych pajęczyn. Odkryj sekrety czekające w tej pociągającej, lecz zdradzieckiej krainie.

Motyw Bebechów Bestii

Wejdź do wnętrza bestii - labiryntu organicznych korytarzy. Staw czoła pasożytniczym istotom i obrzydliwościom, odkrywając tajemnice, zamieszkującego Deuslair, przerażającego Tarrasque'a; wraz z każdym krokiem poczuj ekscytację i strach.

Motyw Demonicznych Jaskiń

W domenie Chaosu przemierzaj zacienione korytarze, kierując się migoczącym światłem pochodni. Poczuj, jak bije Ci serce, a włosy stają dęba, gdy zbliżasz się do jądra enigmatycznej mocy kryjącej się za czyhającymi wokół siłami chaosu.

Niech nic Ci nie umknie — odwiedź landing page!

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu i zapisania się do newslettera, aby być na bieżąco ze wszystkimi ekscytującymi aktualizacjami dotyczącymi kampanii crowdfundingowej Dungeons & Lasers VI: Caves. Bądź jednym z pierwszych, którzy rozpoczną tę zapierającą dech w piersiach nową przygodę i upewnij się, że niczego nie przegapisz!

Świat Deuslair poszerza swe granice, a dzięki Dungeons & Lasers VI: Caves otrzymasz kolejne narzędzia do tworzenia wciągających i przykuwających uwagę terenów do gier fabularnych. Przygotuj się na eksplorację, walkę i odkrywanie niezliczonych kuriozów i niebezpieczeństw kryjących się w tajemniczych jaskiniach Deuslair.

Dołącz do nas w tej niezapomnianej podróży, gdy wspólnie zapuszczamy się w głębiny. Kampania rozpocznie się w czwartym kwartale tego roku, więc przygotuj się i bądź świadkiem narodzin nowej legendy w świecie Dungeons & Lasers!

Odwiedź landing page i zapisz się do naszego newslettera, aby stać się częścią tej epickiej przygody!