18
Oct

Merger Plan Announcement: Archon + Archon Studio

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000514254, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7642666425, REGON: 302754946, o kapitale zakładowym 5000,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836253, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 7642700990, REGON: 385866528, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: KSH) w dniu 16 października 2023 r. uzgodniły plan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

1. Plan połączenia