27
Oct

We put these puzzles together… and built this city on Might and Magic!

This text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

We put these puzzles together… and built this city on Might and Magic!

We remember the reactions of players when using the town boards with cut-out puzzles of buildings in Birmingham and Poznań, albeit at the time, they only had placeholder images on them. Opinions on them were very positive. Some even mentioned that after completing the entire puzzle, they could “hear” the original sound effect from the computer game.

In the meantime, we tried a different concept with beautiful panoramas, which was sent in prototypes to various YouTubers…

We're back with great news! The concept of the "puzzle" town boards has won and will be implemented in the final product. Here are the results of our work:

1. The main idea behind the design of the town board was the intelligent organization of space on the table. The current design means that the player no longer needs an additional resource tracker. They will be able to accurately track how many movement points they have left as well as which actions they’ve taken in this turn.

Having all of the most important information in one place reduces the time spent on resource management and allows players to focus more on the actual gameplay.

2. Just like in the original game, players start with empty spaces on their town board and develop their town as the game progresses. This allows us to easily display all of the information relating to the building. Placing down the puzzles on the town board is extremely satisfying and resembles how structures are built in the game.

3. The puzzles are double-sided. In most cases, this allows you to distinguish ready-made buildings from those that still need to be purchased. Each faction contains one puzzle with two buildings which is meant to simulate upgrading certain structures.

Some of the buildings' functions are described in the background, and on the front of the puzzle, they are marked with an intuitive symbol. This allowed for all descriptions to be arranged in a well-organized manner.

4. This is a change that made us very pleased, but I believe that it will make you - the players, even more satisfied. Our original design better reflects the spirit of the game, is more practical in-game, makes the game easier to organize, and also allows players to always look at the amazing town art!

https://homm3boardgame.com/

Kickstarter Preview

 

We put these puzzles together… and built this city on Might and Magic!

Wir erinnern uns an die Reaktionen der Spieler, als wir die Stadttafeln mit Puzzleteilen von Gebäuden in Birmingham und Poznań verwendeten, auch wenn sie damals nur Platzhalterbilder enthielten. Die Meinungen dazu waren sehr positiv. Einige erwähnten sogar, dass sie, nachdem sie das Puzzle fertiggestellt hatten, den Originalton aus dem Computerspiel „hören“ konnten.

In der Zwischenzeit haben wir ein anderes Konzept mit schönen Panoramen ausprobiert, das in Prototypen an verschiedene YouTuber geschickt wurde...

Wir sind zurück mit tollen Neuigkeiten! Das Konzept der „Puzzle“-Stadttafeln hat sich durchgesetzt und wird im Endprodukt enthalten sein. Hier sind die Ergebnisse unserer Arbeit:

1. Der Hauptgedanke bei der Gestaltung der Stadttafel war die bestmögliche Ausnutzung des Platzes auf dem Tisch. Das aktuelle Design bedeutet, dass die Spieler keinen zusätzlichen Ressourcenanzeiger mehr benötigen. Sie können außerdem genau nachvollziehen, wie viele Bewegungspunkte sie noch haben und welche Aktionen sie in diesem Zug bereits durchgeführt haben.

Alle wichtigen Informationen an einem Ort zu haben, reduziert den Zeitaufwand für das Ressourcenmanagement und ermöglicht es den Spielern, sich mehr auf das eigentliche Spiel zu konzentrieren.

2. Genau wie im Original beginnen die Spieler mit leeren Feldern auf ihrer Stadttafel und bauen ihre Stadt im Laufe des Spiels aus. Auf diese Weise können wir alle Informationen über die Gebäude leicht abbilden. Die Puzzleteile auf die Stadttafel zu legen, ist äußerst befriedigend und ähnelt dem Bau von Gebäuden im Spiel.

3. Die Puzzleteile sind doppelseitig bedruckt. So könnt ihr fertige Gebäude von solchen unterscheiden, die noch gekauft werden müssen. Jede Fraktion hat außerdem ein Puzzleteil mit zwei Gebäuden darauf. Dies soll die Aufwertung bestimmter Strukturen simulieren.

Einige der Funktionen der Gebäude sind auf dem Stadttableau beschrieben und auf der Vorderseite sind die Puzzleteile mit einem intuitiven Symbol gekennzeichnet. So konnten alle Beschreibungen übersichtlich angeordnet werden.

4. Wir sind sehr glücklich mit dieser Änderung, und ich glaube, dass sie euch - die Spieler - noch zufriedener machen wird. Unser ursprüngliches Design spiegelt den Geist des Spiels besser wider, ist praktischer im Spiel, ermöglicht es das Spiel einfacher zu organisieren und erlaubt es den Spielern außerdem, immer die wunderschönen Stadtillustrationen im Blick zu haben!

https://homm3boardgame.com/

Kickstarter Preview

 

Ułożyliśmy puzzle - miasta mocno osadzone na Mocy i Magii

Dobrze pamiętamy reakcje graczy na zaprezentowane w Birmingham oraz Poznaniu, w formie prototypowej, planszetki miast z wycinanymi puzzlami budynków. Opinie na ich temat były bardzo pozytywne. Niektórzy wspominali nawet, że, po ułożeniu puzzla z budynkiem, “potrafią usłyszeć” oryginalny dźwięk z gry komputerowej. 
W międzyczasie spróbowaliśmy innej koncepcji z pięknymi panoramami i w takiej formie miasta trafiły do finalnych prototypów, które możecie oglądać w wideo z unboxingów i które będą przedmiotem recenzji YouTuberów.
Teraz wracamy ze świetną wiadomością! Koncepcja planszetek z “puzzlami” zwyciężyła i zostanie zrealizowana. Oto efekty naszych prac:

1. Głównym założeniem stojącym za projektem planszetki miasta była mądra organizacja przestrzeni na stole. Obecny kształt komponentu sprawia, że gracz nie potrzebuje już dodatkowego trackera surowców, może śledzić pozostałe ruchy na mapie, a także przejrzyście zorganizować przestrzeń na tokeny śledzące rekrutację, zakup czarów i proces konstruowania budowli.

Skupienie kluczowych informacji w jednym miejscu ogranicza czas przeznaczony na zarządzanie zasobami i pozwala na oddanie się czystej rozrywce.

2. Podobnie jak w pierwowzorze, gracz zaczyna z wolną do zagospodarowania przestrzenią. My wykorzystaliśmy ją, aby powiązać informację o koszcie z funkcją budowli. Dzięki wcięciu w planszetce, moment układania puzzla jest szalenie satysfakcjonujący i przypomina animację budowy z gry.

3. Puzzle są dwustronne. W większości przypadków pozwala to na rozgraniczenie budowli gotowych, od tych które wciąż należy wykupić. Jednak każda z frakcji zawiera jeden puzzel z dwoma budynkami. Przypomina to proces ulepszania niektórych struktur.

Część funkcji budynków została opisana na tle, na froncie puzzla oznaczona zaś intuicyjnym symbolem. Pozwoliło to na rozmieszczenie wszystkich opisów w dobrze zorganizowany sposób.

4. To zmiana, która bardzo nas ucieszyła, ale wierzę, że Wam - graczom sprawi jeszcze więcej radości. Nowa wersja komponentu lepiej oddaje ducha gry, jest bardziej praktyczna w użycia i organizacji przestrzeni na stole i co najważniejsze daje możliwość podziwiania wspaniałych miast cały czas!

https://homm3boardgame.com/

Kickstarter Preview