24
Aug

Unboxing and Gameplay Adventure

The below text is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Immersing ourselves into the World of Heroes III

Hey fellow adventurers and strategy game enthusiasts! As lifelong fans of the video game series, we couldn't contain our excitement when the game's boxes arrived at the office. Trust me when I say, it's been a journey worthy of every ounce of anticipation. Join our CEO and COO sharing their unboxing experience, take a peek at the game's contents, and delve into a “Battlefield” gameplay session that brought back cherished memories of hours spent conquering mythical lands.

Unboxing Might and Magic

When those game boxes landed in our office, it was like receiving a treasure chest filled with nostalgia and adventure. We prepared an unboxing on YouTube, capturing every moment of revealing the beautifully designed components. From the intricately crafted miniatures to the carefully illustrated game boards, every piece resonated with the essence of the beloved Heroes of Might and Magic III universe.

Pledges Are Closing, but the Adventure Continues

As we celebrate the arrival of the game boxes, it's important to note that the time is right to close pledges directly in the pledge manager. On the other hand, we’re encouraging late pledges, welcoming new adventurers to embark on this epic journey. So, if you missed the initial pledge period, don't worry – there's still a chance to secure your copy of the game and experience the thrill of leading your armies, exploring dungeons, and casting mighty spells. The pledge manager and the late pledges will close at the end of October this year.

The Ultimate Battlefield Experience: Kamil and Asia's Duel

You can also dive into a gameplay session guided by none other than Kamil, the author of the Battlefield expansion, alongside the talented Asia from OnTable. This dynamic duo brought the game to life, showcasing its mechanics, strategies, and narratives that unfold during gameplay. If you're looking for inspiration, tips, and a taste of the “Battlefield” gameplay, I highly recommend checking out their video.
For now, the video is available only in Polish, but we’re working on adding English subtitles, so stay tuned!

In our journey with the Heroes III: The Board Game project, we did our best to capture the essence of what made the video game series such a beloved classic. The attention to detail, the depth of strategy, and the immersive storytelling all combine to create an unforgettable tabletop adventure.
So, fellow adventurers, if you're seeking a new (or well-known!) realm to conquer, alliances to forge, and battles to win, I wholeheartedly recommend joining the adventure with Heroes of Might and Magic III: The Board Game. Let's write history, forge legends, and create memories that will stand the test of time!


Taucht ein in die Welt von Heroes III

Hallo, liebe Abenteurer und Liebhaber von Strategiespielen! Als lebenslange Fans der Computerspielreihe konnten wir unsere Aufregung nicht zügeln, als die Schachteln des Spiels im Büro eintrafen. Glaubt mir, wenn ich sage, dass es eine Reise war, die jedes Quäntchen Vorfreude wert war. Begleitet unseren CEO und unseren COO beim Auspacken, werft einen Blick auf den Inhalt des Spiels und taucht ein in eine Partie mit der Schlachtfeld-Erweiterung, die viele schöne Erinnerungen an die Stunden der Eroberung mythischer Länder wachruft.

Unboxing von Might and Magic

Als die Schachteln in unserem Büro ankamen, war es, als hätten wir eine Schatztruhe voller Nostalgie und Abenteuer erhalten. Wir bereiteten ein Unboxing auf YouTube vor und hielten jeden Moment der Enthüllung der wunderschön gestalteten Komponenten fest. Von den aufwendig gestalteten Miniaturen, bis hin zu den sorgfältig illustrierten Spielplänen und Tableaus, spiegelte jedes Teil die Essenz des geliebten Heroes of Might and Magic III-Universums wider.

Der Pledge Manager schließt, aber das Abenteuer geht weiter

Während wir die Ankunft des Spiels feiern, ist es wichtig, dass ihr eure Pledges im Pledge Manager abschließt. Dennoch ermutigen wir zu Late Pledges und heißen neue Abenteurer willkommen, sich auf diese epische Reise zu begeben. Wenn ihr also die erste Phase verpasst habt, habt ihr immer noch die Chance, euch ein Exemplar des Spiels zu sichern und den Nervenkitzel zu erleben, eure Armeen anzuführen, Dungeons zu erforschen und mächtige Zauber zu wirken. Der Pledge Manager und die Late Pledges werden Ende Oktober dieses Jahres geschlossen.

Das ultimative Schlachtfeld-Erlebnis: Kamil gegen Asia

Ihr könnt außerdem eine Schlachtfeld-Partie verfolgen, die von keinem Geringeren als Kamil, dem Autor der Schlachtfeld-Erweiterung, und der talentierten Asia von OnTable geleitet wird. Dieses dynamische Duo erweckt das Spiel zum Leben und zeigt seine Mechanismen, Strategien und Geschichten, die sich während des Spielens entfalten. Wenn ihr nach Inspiration, Tipps und einem Vorgeschmack auf das „Schlachtfeld“ sucht, empfehle ich euch, euch das Video anzusehen. Derzeit ist das Video nur in Polnisch, aber wir arbeiten daran englische Untertitel bereitzustellen.

Auf unserer Reise mit Heroes III: The Board Game haben wir unser Bestes gegeben, um die Essenz dessen einzufangen, was die Computerspielreihe zu einem so geliebten Klassiker gemacht hat. Die Liebe zum Detail, die strategische Tiefe und die fesselnde Erzählung machen das Spiel zu einem unvergesslichen Brettspielabenteuer. Also, liebe Abenteurer, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen (oder bekannten!) Reich seid, in dem ihr erobern, Bündnisse schmieden und Schlachten gewinnen könnt, empfehle ich euch von ganzem Herzen, das Abenteuer mit Heroes of Might and Magic III: The Board Game zu beginnen. Lasst uns Geschichte schreiben, Legenden schmieden und Erinnerungen schaffen, die den Zahn der Zeit überdauern werden!


Wgłębianie się w świat Heroes III

Hej, poszukiwacze przygód i entuzjaści gier strategicznych! Jako wieloletni fani oryginalnej serii gier wideo nie mogliśmy powstrzymać podekscytowania, gdy pudełka z prototypami produkcyjnymi dotarły do naszego biura. Była to podróż warta każdej chwili oczekiwania. Dołącz do naszych szefów, którzy podzielili się swoimi wrażeniami podczas wideo unboxingu. Zanurz się też w sesję rozgrywki dodatku „Battlefield”, która przywołuje wspomnienia godzin spędzonych na podboju mitycznych krain w komputerowym "Heroes III".

Odpakowywanie Mocy i Magii

Kiedy pudełka z prototypami produkcyjnymi wylądowały w naszym biurze, było to jak otrzymanie skrzyni skarbów wypełnionej nostalgią i przygodą. Przygotowaliśmy unboxing na YouTube, uwieczniając każdą chwilę odkrywania pięknie zaprojektowanych komponentów. Od misternie wykonanych figurek po starannie ilustrowane plansze do gry, każdy element rezonował z esencją ukochanego uniwersum Heroes of Might and Magic III.

Pledge'e się zamykają, przygoda trwa

Skoro cieszymy się otrzymaniem pudełek z prototypami produkcyjnymi to dobry moment, żeby przypomnieć o konieczności zamykania pledge'y bezpośrednio w pledge managerze. Z drugiej strony, witając nowych poszukiwaczy przygód zainteresowanych odwiedzeniem Erathii, zachęcamy do zamawiania late pledge'y. Tak więc, jeśli przegapiłeś kickstarterową kampanię, nie martw się – wciąż masz szansę zamówić swoją kopię gry i poczuć dreszczyk emocji związany z dowodzeniem armią, eksploracją lochów i rzucaniem potężnych zaklęć. Pledge manager i late pledge'e zostaną zamknięte z końcem października tego roku.

Epickie doświadczenie na polu bitwy: pojedynek Kamila i Asi

Możesz także zanurzyć się w sesji rozgrywki prowadzonej przez Kamila, autora dodatku „Battlefield”, wraz z utalentowaną Asią z OnTable. Ten dynamiczny duet ożywił grę, prezentując jej mechanikę, strategie i narrację prowadzoną podczas rozgrywki. Jeśli szukasz inspiracji, wskazówek i przedsmaku rozgrywki „Battlefield”, gorąco polecam obejrzenie ich filmu.
Na razie materiał jest dostępny tylko w języku polskim, ale pracujemy nad dodaniem angielskich napisów, więc pozostańmy w kontakcie!

Podczas podróży z projektem Heroes III: The Board Game zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby uchwycić istotę tego, co uczyniło oryginalną serię gier wideo tak cenionym klasykiem. Dbałość o szczegóły, głębia strategii i wciągająca fabuła przekładają się więc na niezapomnianą przygodę na stole
Drodzy poszukiwacze przygód, jeśli szukacie nowego (lub dobrze znanego!) królestwa do podbicia, sojuszy do zawiązania i bitew do zwyciężenia, z całego serca polecam dołączenie do przygody z Heroes of Might and Magic III: The Board Game. Piszmy historię i twórzmy wspomnienia, które przetrwają próbę czasu!