26
Oct

Dungeons & Lasers VI: Caves Subthemes

The below announcement is available in three languages. Click to open the version you are interested in:

ENGLISH GERMAN POLISH

Let's Add Some Spice to the Caves

In our previous reveal, we gave you a glimpse of what's in store for Dungeons & Lasers VI: Caves' core sets. Today, we're excited to share the creative concepts behind the intriguing subthemes that will bring even more depth to this fantastic world of underground adventures.

These subthemes are like individual packs of beautifully stylized "rooms" that fit perfectly into the main themes.

A Selection of Nine Options

Each main theme is composed of three distinct subthemes:

Rocky Caves:

Spider Nest: Venture into a cave shrouded in cobwebs, home to threatening spider eggs.

Goblin Lair: Confront a new threat that has emerged for Hyste Talma's Dwarves, deeply connected to their cave network.

Deep Mines: Embark on a journey to explore the deepest levels of the Hyste Talma's caves.

Belly of the Beast:

Maw of the Abyss: Take a step into the Tarrasque’s terrifying body which is filled with parasites… watch out for their painful bites!

Evil-Eye Hive: Dive into the hive, a complex matrix of various malevolent evil-eyes.

Carnage Tract: Get up to no good within the very bowels of the Tarrasque. This set will be made in clear plastic for a unique touch!

Demonic Caves:

Chambers of Agony: Witness the brutality and sinister nature of the Forces of Chaos…

Ritual Site: …And uncover the dark and mysterious rituals hidden behind closed doors.

Combat Arena: It appears the forces of Chaos have prepared a closed arena for their mercenaries - a place where blood and spectacle reign supreme.

Can I Get My Hands on These?

Now, you might be wondering how to get your hands on these fantastic subthemes. In our Caves crowdfunding campaign, there will be three Super Stretch Goals. Each time one of these goals is unlocked, you will receive a list of three subthemes to choose from. Starting with the second pledge, you'll receive three subthemes of your choice for free, and if you opt for the all-in pledge, you'll be able to choose 9 sets of any combination out of the unlocked subthemes! And if that's not enough, worry not. These subthemes will also be available as optional add-ons. Last, but not least, you can choose between standard and pre-painted versions to suit your preferences!

Don't miss out on the campaign! Follow our Gamefound page to stay updated and collect your free Followers Gift - a brand new Gelatinous Cube!

Adventure awaits in Dungeons & Lasers VI: Caves, and we can't wait to share it with you. Stay tuned for more updates, and let the excitement for this new chapter in the Dungeons & Lasers series continue to grow!


Bringen wir etwas Würze in die Höhlen

In unserer letzten Enthüllung haben wir euch einen Einblick gegeben, was die Hauptsets von Dungeons & Lasers VI: Caves zu bieten haben. Heute möchten wir euch die kreativen Konzepte hinter den faszinierenden Unterthemen vorstellen, die dieser fantastischen Welt der unterirdischen Abenteuer noch mehr Tiefe verleihen werden.

Diese Unterthemen sind wie einzelne Pakete mit wunderschön gestalteten „Räumen“, die perfekt zu den Hauptthemen passen.

Neun Optionen stehen zur Auswahl

Jedes Hauptthema setzt sich aus drei verschiedenen Unterthemen zusammen:

Felsige Höhlen:

Spinnennest: Wagt euch in eine von Spinnweben durchzogene Höhle, in der sich bedrohliche Spinneneier befinden.

Goblinbau: Stellt euch einer neuen Bedrohung für die Zwerge von Hyste Talma, die eng mit ihrem Höhlennetz verbunden ist.

Tiefe Minen: Begebt euch auf eine Reise, um die tiefsten Ebenen der Höhlen von Hyste Talma zu erkunden.

Bauch der Bestie:

Schlund des Abgrunds: Betretet den furchterregenden Körper der Tarrasque, der von Parasiten bevölkert ist ... hütet euch vor ihren schmerzhaften Bissen!

Nest der Augen des Bösen: Taucht ein in das Nest. Eine komplexe Matrix verschiedenster Augen des Bösen.

Verdauungstrakt: Begebt euch tief in die Eingeweide der Tarrasque. Dieses Set wird aus durchsichtigem Plastik bestehen, um einen einzigartigen Touch zu erhalten.

Dämonische Höhlen:

Kammern der Qualen: Werdet Zeuge der Brutalität und der unheilvollen Natur der Mächte des Chaos ...

Ritualstätte: … und deckt die dunklen und geheimnisvollen Rituale auf, die hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Kampfarena: Es scheint, dass die Mächte des Chaos eine Arena für ihre Söldner geschaffen haben. Einen Ort, an dem Blut und Spektakel die Oberhand haben.

Wie kann ich sie bekommen?

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie ihr an diese fantastischen Unterthemen herankommen könnt. In unserer Caves-Crowdfunding-Kampagne wird es drei Super-Stretch-Goals geben. Jedes Mal, wenn eines dieser Ziele freigeschaltet wird, erhaltet ihr eine Liste mit drei Unterthemen, aus denen ihr wählen könnt. Ab dem dem zweiten Pledge erhaltet ihr drei Unterthemen eurer Wahl kostenlos. Wenn ihr euch für den All-in-Pledge entscheidet, könnt ihr 9 Sets in beliebiger Kombination aus den freigeschalteten Unterthemen wählen! Und falls das noch nicht genug ist, keine Sorge. Diese Unterthemen werden auch als optionale Add-ons erhältlich sein. Und zu guter Letzt könnt ihr zwischen Standard- und vorbemalten Versionen wählen, ganz nach euren Vorlieben!

Verpasst auf keinen Fall die Kampagne! Folgt unserer Gamefound-Seite, um auf dem Laufenden zu bleiben und euer kostenloses Geschenk zu erhalten, einen brandneuen gelatineartigen Würfel!

In Dungeons & Lasers VI: Caves warten jede Menge Abenteuer auf euch, und wir können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen. Bleibt dran für weitere Updates und lasst die Vorfreude auf dieses neue Kapitel der Dungeons & Lasers-Reihe weiter wachsen!


Dodajmy Jaskiniom Głębi!

W poprzednim wpisie, udostępniliśmy to, co czeka na Was w zestawach podstawowych Dungeons & Lasers VI: Caves. Dziś, natomiast, z radością dzielimy się kreatywnymi koncepcjami fascynujących podtematów, które wniosą jeszcze więcej głębi do tego fantastycznego świata podziemnych przygód.

Te podtematy są pojedynczymi zestawami stylizowanych „lokacji”, które idealnie pasują do tematów głównych.

Wybór z Dziewięciu Opcji

Każdy temat główny składa się z trzech odrębnych podtematów:

Skalne Jaskinie:

Pajęcze Gniazdo: Wejdź do jaskini spowitej pajęczynami, w której złożone są jaja groźnych pająków.

Obozowisko Goblinów: Zmierz się z nowym, głęboko powiązanym z siecią jaskiń, zagrożeniem, które pojawiło się dla krasnoludów z Hyste Talmy.

Głębokie Kopalnie: Wyrusz w podróż, aby odkryć najgłębsze poziomy jaskiń Hyste Talma.

Bebechy Bestii:

Paszcza Otchłani: Wejdź do przerażającego ciała Tarrasque’a, pełnego pasożytów… uważaj na ich bolesne ukąszenia!

Matecznik Złych Oczu: Odważ się odwiedzić przepastny matecznik różnorakich, przerażających złych oczu.

Droga Rzezi: Ocal życie znajdując się w samych wnętrznościach Tarrasque'a! Zestaw ten będzie wykonany z przezroczystego plastiku, co zapewni mu niepowtarzalny charakter!

Demoniczne Jaskinie:

Komnaty Agonii: Bądź świadkiem brutalności i złowrogiego charakteru Sił Chaosu…

Przestrzeń Rytualna: …I odkryj mroczne i złowrogie rytuały odbywające się za zamkniętymi wrotami.

Arena Walki: Wygląda na to, że Siły Chaosu zorganizowały zamkniętą arenę dla swoich najemników – miejsce, w którym królują krew i widowisko.

Jak to Zdobyć?

Pewnie zastanawiacie się, jak zdobyć te fantastyczne podtematy. W naszej kampanii crowdfundingowej D&L: Caves będą trzy Super Stretch Goale. Za każdym razem, gdy odblokujecie jeden z nich otrzymacie listę trzech podtematów do wyboru. Począwszy od drugiego Pledge'a, otrzymacie za darmo trzy wybrane przez siebie podtematy, a jeśli zdecydujecie się na All-in, będziecie mogli wybrać 9 zestawów w dowolnej kombinacji spośród odblokowanych podtematów! Jeśli chcecie więcej, nie martwcie się! Wszystkie podtematy będą również dostępne jako opcjonalne dodatki. I wreszcie, co nie mniej ważne, by sprostać Waszym preferencjom, możecie wybierać pomiędzy wersjami standardowymi i pomalowanymi.

Nie przegapcie kampanii! Śledźcie naszą stronę Gamefound, aby być na bieżąco i uzyskać darmowy prezent - zupełnie nową Galaretowatą Kostkę!

W Dungeons & Lasers VI: Caves oczekuje na nas kolejna przygoda; nie możemy się doczekać, aby wyruszyć w nią razem z Wami. Spodziewajcie się kolejnych aktualizacji i niech emocje związane z nowym rozdziałem w serii Dungeons & Lasers nie opadają!