27
Sep

Join Us at Essen Spiel

ENGLISH GERMAN POLISH

Archon Studio's Biggest Showcase Yet!

Greetings, fellow gamers and enthusiasts! Archon Studio is thrilled to announce our grand presence at this year's Essen Spiel (5-8 October) and trust us when we say it's going to be epic. Prepare yourself for an unparalleled gaming experience as we unveil our largest booth yet, located in Hall 1 at Stand 1D102.

Take note of the dates and times; we can't wait to welcome you:

Thursday, 5th of October: 10 am - 7 pm
Friday, 6th of October: 10 am - 7 pm
Saturday, 7th of October: 10 am - 7 pm
Sunday, 8th of October: 10 am - 6 pm

She-Ra with Swift Wind - A Powerful Premiere!

Are you ready for some exciting news? We're delighted to introduce a brand-new promo model for Masters of the Universe: Battleground - She-Ra with Swift Wind is making its debut at Essen! Can you feel the anticipation building?

She-Ra, with her nimble flying mount, is the swiftest character in the game. Leveraging her unique abilities, she can deftly span almost the entire battlefield in just a few actions, exploiting gaps in her enemy’s defenses or extending crucial support to her comrades where it's most needed. What truly sets her apart is the rare gift of regenerating the wounds of her allies, establishing her as the cornerstone of any force.

Fields of Eternia - The Adventure Continues

That's not all, folks! Our second Masters of the Universe title, Fields of Eternia, will be available for purchase. But wait, there's more - we're launching a thrilling expansion titled "Enter the Dragons!" And don't miss out on exclusive gems like the "Castle Grayskull Dice Tower" (yes, it's compatible with Battleground, too!).

Experience our Games

At Archon Studio, we believe in hands-on fun. Throughout the event, you'll have the chance to immerse yourself in demos of our fantastic games. Explore "Heroes of Might and Magic III" (base game), delve into "Heroes III: Battlefield Expansion," and lose yourself in the realms of "Masters of the Universe: Fields of Eternia" and "Masters of the Universe: Battleground."

Unbeatable Discounts and Bundles

Prepare to be amazed! At our booth will be available jaw-dropping discounts of up to 35% on selected products. But wait, there's more - we've curated even more enticing bundles for you.

Spin the Wheel of Fortune

As a special treat, we're introducing the Wheel of Fortune! For every purchase totaling at least EUR 100, you'll have the chance to test your luck and win exclusive prizes not available anywhere else. This includes the final pieces of limited promo models for "Fields of Eternia" – don't miss out!

A Mystery Unveiled

Before we bid you adieu, here's a little secret to keep you intrigued. Archon Studio has secured some exciting new licenses, and you'll get a sneak peek at one of them during Essen Spiel!

See you at the biggest gaming event of the year, and let the games begin!

 


Archons bisher größte Messepräsenz!

Seid gegrüßt, liebe Spieler und Enthusiasten! Archon Studio freut sich, seinen großen Auftritt auf der diesjährigen SPIEL in Essen (5.-8. Oktober) ankündigen zu können. Glaubt uns, wenn wir sagen, dass es episch werden wird. Bereitet euch auf ein unvergleichliches Spielerlebnis vor, an unserem bisher größten Messestand in Halle 1 am Stand 1D102.

Merkt euch die folgenden Daten und Zeiten. Wir können es kaum erwarten, euch willkommen zu heißen:
Donnerstag, 5. Oktober von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag, 6. Oktober von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag, 7. Oktober von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Sonntag, 8. Oktober von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

She-Ra mit Swift Wind – Eine starke Premiere!

Seid ihr bereit für aufregende Neuigkeiten? Wir freuen uns, eine brandneue Promo für Masters of the Universe: Battleground vorstellen zu können - She-Ra mit Swift Wind feiert in Essen ihr Debüt! Spürt ihr schon, wie die Vorfreude steigt?

She-Ra ist mit ihrem wendigen fliegenden Reittier der schnellste Charakter im Spiel. Dank ihrer einzigartigen Fähigkeiten kann sie fast das gesamte Schlachtfeld mit nur wenigen Aktionen überqueren, um Lücken in der gegnerischen Verteidigung auszunutzen oder ihre Kameraden dort zu unterstützen, wo es am nötigsten ist. Was sie wirklich auszeichnet, ist die seltene Gabe, die Wunden ihrer Verbündeten zu heilen, was sie zum Eckpfeiler einer jeden Streitmacht macht.

Fields of Eternia – Das Abenteuer geht weiter

Das ist noch nicht alles, Leute! Unser zweiter Masters of the Universe-Titel, Fields of Eternia, wird zum Kauf erhältlich sein. Aber es gibt noch mehr. Wir bringen eine spannende Erweiterung mit dem Titel „Enter the Dragons“ heraus! Und verpasst nicht die exklusiven Schätze wie den „Castle Grayskull-Würfelturm“ (ja, er ist auch mit Battleground kompatibel!).

Erlebt unsere Spiele

Bei Archon Studio glauben wir an Spaß zum Anfassen. Während der gesamten Veranstaltung habt ihr die Möglichkeit, in Demos unserer fantastischen Spiele einzutauchen. Erforscht  „Heroes of Might and Magic III“ (Grundspiel), taucht ein in die „Heroes III Schlachtfeld-Erweiterung“, und verliert euch in den Welten von „Masters of the Universe: Fields of Eternia“ und „Masters of the Universe: Battleground“.

Unschlagbare Rabatte und Pakete

Lasst euch in Erstaunen versetzen! An unserem Stand gibt es atemberaubende Rabatte von bis zu 35 % auf ausgewählte Produkte. Aber das ist noch nicht alles - wir haben noch mehr verlockende Pakete für euch geschnürt.

Dreht das Glücksrad

Als besonderen Leckerbissen führen wir das Glücksrad ein! Für jeden Einkauf im Wert von mindestens 100 Euro habt ihr die Möglichkeit, euer Glück auf die Probe zu stellen und exklusive Preise zu gewinnen, die sonst nirgends erhältlich sind. Dazu gehören auch die letzten Stückzahlen der limitierten Promos für „Fields of Eternia“. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Ein Geheimnis wird gelüftet

Bevor wir uns von euch verabschieden, hier noch ein kleines Geheimnis, um euch neugierig zu machen. Archon Studio hat sich einige aufregende neue Lizenzen gesichert, und ihr werdet während der SPIEL in einen ersten Blick auf eine davon werfen können!
Wir sehen uns auf dem größten Gesellschaftsspiel-Ereignis des Jahres. Lasst die Spiele beginnen!


Do zobaczenia na Essen Spiel – największym dotąd stanowisku Archon Studio!

Czołem gracze i entuzjaści! Archon Studio z radością ogłasza naszą znaczącą obecność na tegorocznym Essen Spiel (5–8 października). Uwierzcie - będzie epicko! Przygotujcie się na niezapomniane wrażenia, gdy otworzymy podwoje naszego, największego w dotychczasowej historii firmy, stoiska. Szukajcie nas w Hali 1, pod numerem 1D102.

Zanotujcie daty i godziny; nie możemy się doczekać, żeby Was powitać:

Czwartek, 5 października: 10:00 - 19:00
Piątek, 6 października: 10:00 - 19:00
Sobota, 7 października: 10:00 - 19:00
Niedziela, 8 października: 10:00 - 18:00

She-Ra i Swift Wind – Mocarna Premiera!

Czy jesteście gotowi na ekscytujące wiadomości? Z przyjemnością przedstawiamy, debiutujący w Essen, zupełnie nowy model promocyjny do Masters of the Universe: Battleground – She-Ra i Swift Wind! Czujecie te emocje?

She-Ra, na swoim zwinnym latającym wierzchowcu, jest najszybszą postacią w grze. Wykorzystując unikatowe zdolności, She-Ra potrafi zgrabnie przebiec niemal całe pole bitwy w zaledwie kilku akcjach, wykorzystując luki w obronie przeciwnika lub udzielając wsparcia towarzyszom tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. To, co naprawdę wyróżnia ją spośród innych postaci, to rzadki dar regenerowania ran sojuszników, co czyni ją fundamentem każdego oddziału.

Fields of Eternia - Przygodo Trwaj!

To nie wszystko! Nasz drugi tytuł Masters of the Universe, Fields of Eternia, będzie dostępny do nabycia. Ponadto – zaoferujemy ekscytujące rozszerzenie zatytułowane „Enter the Dragons!” Nie przegap też ekskluzywnych dodatków, takich jak „Wieża do Kostek Castle Grayskull” (tak, tak, można jej używać także w Battlegroundzie!).

Zanurz się w Naszych Grach

W Archon Studio łączymy przyjemne z pożytecznym. Przez cały czas trwania wydarzenia będziecie mieli okazję zapoznać się z wersjami demonstracyjnymi naszych fantastycznych gier. Poznaj „Heroes of Might and Magic III” (rozgrywka domyślna), zagłębij się w „Heroes III: Rozszerzenie Battlefield” i zatrać się w krainie „Masters of the Universe: Fields of Eternia” i „Masters of the Universe: Battleground”.

Rabaty i Pakiety Nie do Pobicia

Daj się zaskoczyć! Na naszym stoisku będą dostępne oszałamiające rabaty do 35% na wybrane produkty. Ale to nie wszystko — przygotowaliśmy dla Was jeszcze bardziej kuszące pakiety.

Zakręć Kołem Fortuny

Jako niespodziankę prezentujemy też Koło Fortuny! Za każdy zakup na kwotę co najmniej 100 euro będziecie mieli szansę sprawdzić swoje szczęście i wygrać ekskluzywne produkty niedostępne nigdzie indziej. Obejmuje to ostatnie sztuki limitowanych modeli promocyjnych „Fields of Eternia” – nie przegap tej okazji!

Odkrywamy Rąbek Tajemnicy

Zanim się pożegnamy, mamy dla Was mały sekret, który z pewnością zaintryguje. Archon Studio posiada pewne nowe, ekscytujące licencje, a na jedną z nich będziecie mogli rzucić okiem podczas Essen Spiel!

Do zobaczenia na największym wydarzeniu gamingowym roku. Niech gra się zacznie!