08
Mar

MOTU: Battleground Wave 7 - The Great Rebellion

Click to open the version you are interested in:

ENGLISH POLISH SPANISH

The Great Rebellion

The fourth faction has joined Masters of the Universe: Battleground. Players now have the opportunity to command She-Ra and her allies in the battle against the forces of evil. Leading the Great Rebellion can be challenging, but in the right hands, this faction can be remarkably effective. The Great Rebellion relies heavily on strategically casting buffs and consuming them when they’re no longer needed. Planning ahead for the entire round is essential, as there is little margin for error. The Great Rebellion also offers another unique mechanic that could turn the tide of battle in their favor.

Ultimate Skills

Each member of The Great Rebellion possesses a unique fate card tailored to them. These cards grant exclusive bonuses that can only be utilized by the corresponding character. Known as ultimate skills, these bonuses surpass the power of their standard abilities, providing an advantage on the battlefield.

Magic Forests

In this expansion, we unveil a new terrain type: magic forests. These low obstacles possess a unique quality, permitting the active character on the adjacent hex to expend mana to teleport to another hex adjacent to the magic forest. The addition of new battlegrounds within the expansion opens up countless opportunities to catch opponents off guard with unexpected movements.

She-Ra

Armed with her iconic Sword of Protection, She-Ra is an unexpectedly resilient character. Like her brother, she doesn't acquire mana from fate and glory cards; instead, she gains it whenever her allies receive a buff. This unique ability enables her to accumulate mana outside her activation, providing a strategic advantage. She can utilize this mana to bolster her defenses with additional dice. However, She-Ra's prowess extends beyond mere defense. She has the ability to absorb buffs from her allies and unleash a devastating strike, capable of impressing He-Man himself.

Useful Cards:

She-Ra in Action

She-Ra takes the lead and acts as the first character in the round but cannot reach the objective. Is this the end of the line for She-Ra, who is left vulnerable to attacks and unable to make progress? Not quite. She still has a few tricks up her sleeve. First, she employs her ultimate skill to acquire a buff, granting her additional dice in defense tests. To accomplish the rest of her objectives, She-Ra will require a little help…

Glimmer

Glimmer takes on the crucial role of supporting her allies. Is her friend facing trouble? No problem; simply render them invisible and put their worries to rest. Is an enemy obstructing the objective? Swiftly teleport them away! And if an ally lacks the movement to reach the objective? Did I mention that Glimmer's teleportation abilities extend to her allies as well? While Glimmer may not excel in direct combat, her support abilities are a force to be reckoned with. Oh, and one more thing: regardless of the card played, she can always activate with an initiative of ten.

Useful Cards:

Glimmer in Action

Glimmer to the rescue! She casts her iconic spell to teleport She-Ra closer to the objective.

Using her ultimate skill, Glimmer teleports to Bow and casts the power of friendship and invisibility on him. By generating three buffs, she also grants She-Ra three points of mana.

Bow

Bow stands as the primary damage dealer of the Great Rebellion, his iconic weapon growing in strength with each accumulated buff. That's right—Bow has the exceptional ability to maintain multiple buffs simultaneously. Furthermore, he can expend one of these buffs to gain an extra action point. Despite initial appearances, underestimating Bow can lead to significant trouble for any opponent.

Useful Cards:

Bow in Action

Bow starts his activation by utilizing the wrap item to preserve his invisibility buff. With two buffs in his possession, he can confidently confront the Horde Trooper. His initial attack inflicts two wounds.

Bow sacrifices his invisibility buff to acquire an additional action point, enabling him to launch another attack. The Horde trooper is swiftly vanquished.

Angella

Angella may seem an unlikely frontline fighter, especially with only four wounds to her name. However, a crucial detail sets her apart—Angella can heal herself and her allies. There's a catch, though: she can only do so when activated with a low enough initiative. Her iconic sword also becomes more powerful the lower her initiative, so choosing a proper activation card will be the key to victory!

Useful Cards:

Angella in Action

She-Ra is wounded, but Angella is prepared to lend her aid. Stepping forward, she slashes at a Grizzlor before invoking her Selfless Leader ability to bestow regeneration upon She-Ra.

But the battle is far from over. Angella unleashes her ultimate skill, granting She-Ra the opportunity to activate once more! She activates with a card that removes debuffs and then utilizes the buffs of Glimmer and Bow to unleash devastating damage upon Grizzlor.

Castaspella

Castaspella is the primary mage within the ranks of the Great Rebellion. Ideally activated last in the round, she excels in providing her teammates with additional mana. Interestingly, she doesn't heavily rely on this resource herself, as when buffed, all her spells and active abilities cost one mana less. With her iconic disc enabling free re-rolls, she emerges as one of the game's most formidable spellcasters.

Useful Cards:

Castaspella in Action

Castaspella starts her activation as the last character in the round.

Utilizing her 'Magic for All' ability, Castaspella achieves three successes, distributing two mana to Glimmer and one to Bow. Following this, she casts 'Three Moons Presence,' a spell that sacrifices buffs from allies in exchange for additional mana and focus. Now the Great Rebellion is ready for the next round.

Frosta

When it comes to halting enemy melee fighters, Frosta is your go-to character. She can interrupt any enemy within a twelve-inch range who activated with an initiative of seven or higher. Moreover, with her Ice Spell, she can effectively slow down the movement of interrupted characters. One might wonder if this ability could be easily circumvented by using cards with lower initiative. In theory, yes, but in practice, it isn’t easy, as Frosta can spend mana to alter the initiative on those cards.

Useful Cards:

Frosta in Action

The Horde player plays a card with an initiative of five, while the Great Rebellion player plays a card with an initiative of six. Sensing the opportunity, Frosta employs her ability to elevate the initiative of her opponent's card to seven, thus enabling her to interrupt the Horde Trooper's activation.

Frosta unleashes her spell, targeting a trooper. With the aid of two additional action points granted by her ultimate skill, she launches another attack. The first trooper is gone. Now, Frosta can commence her activation and confront the second adversary.

Princesses of Power

Very soon, this expansion will be available on our web store and your FLGS. Do you have any questions?  You can reach us through the BoardGameGeek website or by joining our Facebook group. We are here to ensure your gaming experience is enjoyable and seamless.

Online Store

Board Game Geek Page

Facebook Group


Wielka Rebelia

Czwarta frakcja dołączyła do Masters of the Universe: Battleground. Tym razem gracz otrzymają możliwość dowodzenia She-Rą i jej sojusznikami w walce przeciwko siłom zła. Dowodzenie tymi siłami może być wyzwaniem, ale w odpowiednich rękach ta frakcja jest niezwykle skuteczna. The Great Rebellion opiera się głównie na strategicznym rzucaniu wzmocnień i zużywaniu ich, gdy nie są już potrzebne. Planowanie z wyprzedzeniem całej rundy jest kluczowe, tu nie ma miejsca na błędy. The Great Rebellion dysponuje jeszcze pewną unikalną mechaniką, która może odwrócić losy bitwy na ich korzyść.

Umiejętności specjalne

Każdy członek the Great Rebellion posiada unikalną kartę losu z ekskluzywnymi bonusami, które mogą być wykorzystane tylko przez tę postać. Nazywane umiejętnościami specjalnymi, te bonusy są znacznie silniejsze od standardowych i zapewniają pokaźną przewagę na polu bitwy.

Magiczne Lasy

W tym rozszerzeniu dodajemy nowy rodzaj terenu: magiczne lasy. Te niskie przeszkody mają unikalną cechę, pozwalającą aktywnej postaci na przylegającym heksie wydać manę, aby teleportować się do innego heksa przylegającego do magicznego lasu. Nowe pola bitew dodane w ramach tej ekspansji otwierają liczne możliwości zaskoczenia przeciwników.

She-Ra

Uzbrojona w swój Miecz Ochrony, She-Ra jest niezwykle wytrzymałą postacią. Podobnie jak jej brat, nie zyskuje many z kart losu i chwały; zamiast tego zdobywa ją, gdy jej sojusznicy otrzymują wzmocnienia. Ta unikalna zdolność pozwala jej gromadzić manę poza swoją aktywacją, co zapewnia strategiczną przewagę. She-Ra może wykorzystać zdobytą manę, aby wzmocnić swoją obronę dodatkowymi kostkami. Jednak She-Ra posiada również zdolność wchłaniania wzmocnień swoich sojuszników, aby wykonać niszczycielski cios, którego nie powstydziłby się nawet sam He-Man.

Użyteczne karty:

She-Ra w Akcji

She-Ra przejmuje inicjatywę i działa jako pierwsza postać w rundzie, ale nie może dotrzeć do celu. Czy to koniec drogi dla She-Ry? Nie do końca. Nadal ma kilka sztuczek w rękawie. Po pierwsze, wykorzystuje swoją umiejętność specjalną, aby zdobyć wzmocnienie, które zapewni jej dodatkowe kości w testach obronnych. Aby zrealizować pozostałe niespodzianki, She-Ra będzie potrzebować trochę pomocy...

Glimmer

Glimmer przejmuje kluczową rolę wspierania swoich sojuszników. Jej przyjaciel ma kłopoty? Żaden problem; uczynić go niewidzialnym i połóż kres zmartwieniom. Czy wróg stoi przy celu? Teleportuj go! Sojusznikowi brakuje punktów ruchu? Czy wspomniałem, że zdolności teleportacyjne Glimmer działają również na jej sojuszników? Chociaż Glimmer nie wyróżnia się w bezpośredniej walce, jej zdolności wsparcia są siłą, z którą trzeba się liczyć. O, i jeszcze jedna rzecz: bez względu na zagrany kartę, Glimmer zawsze może aktywować się z inicjatywą dziesięć.

Użyteczne karty:

Glimmer w Akcji

Glimmer na ratunek! Młoda czarodziejka rzuca swój ikoniczny czar, aby teleportować She-Rę bliżej celu.

Wykorzystując swoją umiejętność specjalną, Glimmer teleportuje się do Bowa i rzuca na niego moc przyjaźni i niewidzialności. Generując trzy wzmocnienia i przyznaje She-Rze trzy punkty many.

Bow

Bow to najmocniejszy strzelec w The Great Rebellion, jego ikoniczna broń rośnie w sile wraz z każdym zebranym wzmocnieniem. Tak jest—Bow ma wyjątkową zdolność do jednoczesnego utrzymywania wielu wzmocnień. Ponadto, może zużyć jedno z nich, aby zyskać dodatkowy punkt akcji. Pomimo niezbyt wysokich statystyk, nie można nie doceniać Bowa i jego możliwości do zadawania obrażeń.

Użyteczne karty:

Bow w Akcji

Bow rozpoczyna swoją aktywację, wykorzystując przedmiot Szal, aby zachować swoje wzmocnienie niewidzialności. Posiadając dwa wzmocnienia, może pewnie stawić czoła żołnierzowi Hordy. Jego pierwszy atak powoduje dwie rany.

Bow poświęca swoje wzmocnienie niewidzialności, aby zdobyć dodatkowy punkt akcji, umożliwiając sobie przeprowadzenie kolejnego ataku. Żołnierz Hordy zostaje szybko pokonany.

Angella

Miejsca Angelli znajduje się na pierwszej linii frontu, co może dziwić, zwłaszcza że posiada zaledwie cztery punkty życia. Jednakże istnieje coś, co ją wyróżnia—Angella potrafi leczyć siebie i swoich sojuszników. Niestety jest pewien haczyk: może to robić tylko wtedy, gdy została aktywowana z wystarczająco niską inicjatywą. Jej ikoniczny miecz również staje się potężniejszy, im niższa jest jej inicjatywa, więc wybór odpowiedniej karty aktywacji będzie kluczem do zwycięstwa!

Użyteczne karty:

Angella w Akcji

She-Ra jest ranna, ale Angella jest gotowa, by jej pomóc. Podbiega do punktu, rani Grizzlora, a następnie wykorzystuje swoją zdolność Bezinteresownego Przywódcy, by obdarzyć She-Rę regeneracją.

Jednak do końca bitwy jeszcze daleko. Angella wyzwala swoją umiejętność specjalną, dając She-Rze szansę na ponowną aktywację! She-Ra aktywuje się kartą, która usuwa osłabienia, a następnie wykorzystuje wzmocnienia od Glimmer i Bowa, aby zadać potężne obrażenia nieprzyjacielowi.

Castaspella

Castaspella jest głównym magiem w szeregach the Great Rebellion. Aktywowana jako ostatnia w rundzie, może zapewnić wszystkim sojusznikom dodatkową manę. Niezbyt mocno polega na tej zasobie samodzielnie, ponieważ gdy jest wzmocniona, wszystkie jej zaklęcia i aktywne zdolności kosztują o jeden punkt many mniej. Jeżeli dodamy do tego jej ikonicznemu dysk, umożliwiający darmowe przerzuty, Castaspella staje się jednym z najpotężniejszych czarodziejów w grze.

Użyteczne karty:

Castaspella w Akcji

Castaspella rozpoczyna swoją aktywację jako ostatnia postać w rundzie.

Wykorzystując swoją zdolność "Magia dla Wszystkich", Castaspella osiąga trzy sukcesy, rozdzielając dwie many dla Glimmer i jedną dla Bowa. Następnie rzuca zaklęcie "Trzy Księżyce", które poświęca wzmocnienia sojuszników w zamian za dodatkową manę i skupienie. The Great Rebellion jest gotowe na następną rundę.

Frosta

Jeśli chodzi o zatrzymywanie wrogów walczących wręcz, Frosta jest niezastąpiona. Ta czarodziejka może przerwać akcję każdego wroga w zasięgu dwunastu cali, który aktywował się z inicjatywą siedem lub wyższą. Ponadto, dzięki swojemu Lodowemu Zaklęciu, skutecznie spowalnia ruchy tych postaci. Oczywiście zdolność tę można obejść, korzystając z kart o niższej inicjatywie, ale w praktyce nie jest to proste, ponieważ Frosta może wydawać manę, aby zmienić inicjatywę na zagranych kartach losu i chwały.

Użyteczne karty:

Frosta w Akcji

Gracz Hordy zagrał kartę z inicjatywą pięciu, podczas gdy gracz The Great Rebellion zagrał kartę z inicjatywą sześciu. Wyczuwając okazję, Frosta wykorzystuje swoją zdolność do podniesienia inicjatywy karty przeciwnika do siedmiu, umożliwiając przerwanie aktywacji żołnierza Hordy. 

Frosta rzuca zaklęcie, celując w żołnierza. Dzięki dwóm dodatkowym punktom akcji, przyznawanym przez jej umiejętność specjalną, przeprowadza kolejny atak. Pierwszy żołnierz znika. Teraz Frosta może rozpocząć swoją aktywację i stawić czoła drugiemu przeciwnikowi.

Księżniczki Mocy

Wkrótce najnowszy dodatek będzie dostępny w naszym sklepie internetowym oraz w Twoim lokalnym sklepie z grami planszowymi. Masz jakieś pytania? Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem strony internetowej BoardGameGeek lub dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Jesteśmy tutaj, aby upewnić się, że Twoje doświadczenie z grą będzie przyjemne i bezproblemowe.

Sklep Internetowy

Wątek na Board Game Geek

Grupa Facebookowa


La gran rebelión

La cuarta facción se ha unido a Masters of the Universe: Battleground. Los jugadores ahora tienen la oportunidad de comandar a She-Ra y sus aliados en la batalla contra las fuerzas del mal. Liderar la Gran Rebelión puede ser un desafío, pero en las manos adecuadas, esta facción puede ser notablemente efectiva. La Gran Rebelión depende en gran medida de lanzar beneficios estratégicamente y consumirlos cuando ya no son necesarios. Es fundamental planificar con antelación toda la ronda, ya que hay poco margen de error. La Gran Rebelión también ofrece otra mecánica única que podría cambiar el rumbo de la batalla a su favor.

Habilidades definitivas

Cada miembro de La Gran Rebelión posee una carta de destino única adaptada a ellos. Estas tarjetas otorgan bonificaciones exclusivas que solo pueden ser utilizadas por el personaje correspondiente. Conocidas como habilidades definitivas, estas bonificaciones superan el poder de sus habilidades estándar y brindan una ventaja en el campo de batalla.

Bosques Mágicos

En esta expansión, revelamos un nuevo tipo de terreno: los bosques mágicos. Estos obstáculos bajos poseen una cualidad única, permitiendo al personaje activo en el hexágono adyacente gastar maná para teletransportarse a otro hexágono adyacente al bosque mágico. La incorporación de nuevos campos de batalla dentro de la expansión abre innumerables oportunidades para tomar desprevenidos a los oponentes con movimientos inesperados.

She-Ra

Armada con su icónica Espada de Protección, She-Ra es un personaje inesperadamente resistente. Al igual que su hermano, ella no adquiere maná de las cartas de destino y gloria; en cambio, lo obtiene cada vez que sus aliados reciben una bendicion. Esta habilidad única le permite acumular maná fuera de su activación, lo que le brinda una ventaja estratégica. Puede utilizar este maná para reforzar sus defensas con dados adicionales. Sin embargo, la destreza de She-Ra va más allá de la mera defensa. Tiene la capacidad de absorber ventajas de sus aliados y desatar un golpe devastador, capaz de impresionar al propio He-Man.

Cartas útiles:

She-Ra en acción

She-Ra toma la iniciativa y actúa como el primer personaje de la ronda, pero no puede alcanzar el objetivo. ¿Será este el final de la línea para She-Ra, que queda vulnerable a los ataques e incapaz de progresar? No exactamente. Todavía tiene algunos trucos bajo la manga. Primero, emplea su habilidad definitiva para adquirir una ventaja, lo que le otorga dados adicionales en las pruebas de defensa. Para lograr el resto de sus objetivos, She-Ra necesitará un poco de ayuda...

Glimmer

Glimmer asume el papel crucial de apoyar a sus aliados. ¿Su amiga está enproblemas? Ningún problema; simplemente hazlos invisibles y deja de lado sus preocupaciones. ¿Hay un enemigo obstruyendo el objetivo? ¡Teletransportalos rápidamente! ¿Y si un aliado carece del movimiento necesario para alcanzar el objetivo? ¿Mencioné que las habilidades de teletransportación de Glimmer también se extienden a sus aliados? Si bien es posible que Glimmer no sobresalga en el combate directo, sus habilidades de apoyo son una fuerza a tener en cuenta. Ah, y una cosa más: independientemente de la carta que juegues, siempre puede activarse con una iniciativa de diez.

Cartas útiles:

Glimmer en acción

¡Glimmer al rescate! Lanza su icónico hechizo para teletransportar a She-Ra más cerca del objetivo.

Usando su habilidad definitiva, Glimmer se teletransporta a Bow y le otorga el poder de la amistad y la invisibilidad. Al generar tres beneficios, también le otorga a She-Ra tres puntos de maná.

Bow

Bow es el principal causante de daños en la Gran Rebelión, y su arma icónica crece en fuerza con cada bendición acumulada. Así es: Bow tiene la capacidad excepcional de mantener múltiples bendiciones simultáneamente. Además, puede gastar una de estas ventajas para ganar un punto de acción adicional. A pesar de las apariencias iniciales, subestimar a Bow puede generar problemas importantes para cualquier oponente.

Cartas útiles:

Bow en acción

Bow comienza su activación utilizando el objeto envoltura para preservar su bendicion de invisibilidad. Con dos ventajas en su poder, puede enfrentarse con confianza al soldado de la Horda. Su ataque inicial le inflige dos heridas.

Bow sacrifica su mejora de invisibilidad para adquirir un punto de acción adicional, lo que le permite lanzar otro ataque. El soldado de la Horda es rápidamente derrotado.

Angella

Angella puede parecer una luchadora de primera línea improbable, especialmente con sólo cuatro heridas en su perfil. Sin embargo, un detalle crucial la distingue: Angella puede curarse a sí misma y a sus aliados. Sin embargo, hay un inconveniente: sólo puede hacerlo cuando se activa con una iniciativa lo suficientemente baja. Su icónica espada también se vuelve más poderosa cuanto menor sea su iniciativa, por lo que elegir una carta de activación adecuada será la clave para la victoria.

Cartas útiles:

Angella en acción

She-Ra está herida, pero Angella está dispuesta a prestar su ayuda. Dando un paso adelante, ataca a un Grizzlor antes de invocar su habilidad de Líder desinteresado para otorgar regeneración a She-Ra.

Pero la batalla está lejos de terminar. ¡Angella desata su habilidad definitiva, dándole a She-Ra la oportunidad de activarse una vez más! Se activa con una carta que elimina las desventajas y luego utiliza las ventajas de Glimmer y Bow para desatar un daño devastador sobre Grizzlor.

Castaspella

Castaspella es la maga principal en las filas de la Gran Rebelión. Idealmente activada al final de la ronda, se destaca al proporcionar maná adicional a sus compañeros de equipo. Curiosamente, ella no depende mucho de este recurso, ya que cuando se mejora, todos sus hechizos y habilidades activas cuestan un maná menos. Con su disco icónico que permite repetir tiradas gratis, emerge como una de las lanzadoras de hechizos más formidables del juego.

Cartas útiles:

Castaspella en acción

Castaspella comienza su activación como el último personaje de la ronda.

Utilizando su habilidad 'Magia para todos', Castaspella logra tres éxitos, distribuyendo dos maná a Glimmer y uno a Bow. Después de esto, lanza 'Presencia de Tres Lunas', un hechizo que sacrifica ventajas de los aliados a cambio de maná y concentración adicionales. Ahora la Gran Rebelión está lista para la siguiente ronda.

Frosta

Cuando se trata de detener a los combatientes cuerpo a cuerpo enemigos, Frosta es tu personaje preferido. Puede interrumpir a cualquier enemigo dentro de un rango de doce pulgadas que se haya activado con una iniciativa de siete o más. Además, con su Hechizo de Hielo, puede ralentizar eficazmente el movimiento de personajes interrumpidos. Uno podría preguntarse si esta habilidad podría eludirse fácilmente usando cartas con menor iniciativa. En teoría, sí, pero en la práctica no es fácil, ya que Frosta puede gastar maná para alterar la iniciativa de esas cartas.

Cartas útiles:

Frosta en acción

El jugador de la Horda juega una carta con iniciativa de cinco, mientras que el jugador de la Gran Rebelión juega una carta con iniciativa de seis. Al sentir la oportunidad, Frosta emplea su habilidad para elevar la iniciativa de la carta de su oponente a siete, permitiéndole así interrumpir la activación del Horde Trooper.

Frosta desata su hechizo y apunta a un soldado. Con la ayuda de dos puntos de acción adicionales otorgados por su habilidad definitiva, lanza otro ataque. El primer soldado se ha derrotado. Ahora, Frosta puede comenzar su activación y enfrentarse al segundo adversario.

Princesas del poder

Muy pronto, esta ampliación estará disponible en nuestra tienda web y en tu tienda preferida. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes comunicarte con nosotros a través del sitio web de BoardGameGeek o uniéndose a nuestro grupo de Facebook. Estamos aquí para garantizar que su experiencia de juego sea agradable y fluida.

Tienda en línea

Hilo del foro de BoardGameGeek

Grupo de Facebook